021-۷۷۷۴۳۱۵۱

دریافت مشاوره

مقالات

موم ارتودنسی
ارتودنسی

منظور از موم ارتودنسی چیست؟

موم ارتودنسی بیماران اغلب با اصطلاحات و تکنیک‌های مختلفی با هدف دستیابی به یک لبخند کامل مواجه می‌شوند. یکی از این اصطلاحات موم ارتودنسی است

ادامه مطلب »