021-۷۷۷۴۳۱۵۱

دریافت مشاوره

تعرفه خدمات دندانپزشکی دکتر قائمی

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تنها کافی است شماره موبایل خود را وارد کنید.

"(ضروری)" indicates required fields

تعرفه ایمپلنت دندان

نوع خدمات ایمپلنت دندانقیمت ایمپلنت دندان
ایمپلنت کره ای۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ایمپلنت آلمانی۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
روکش فلزی PFM۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
روکش دندان زیرکونیا۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
روکش ایمکس۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سینوس لیفت۴.۵۰۰.۰۰۰ الی ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پودر استخوان و ممبرین۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تعرفه لمینت دندان

نوع لمینت دندانقیمت
لمینت دندان ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
لمینت دندان سرامیکی۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
روکش ایمکس۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
کامپوزیت دندان ۲.۷۰۰.۰۰۰ الی ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
زیبایی ای پی اس ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تعرفه کامپوزیت دندان

نوع کامپوزیت دندانقیمت کامپوزیت دندان
ترمیم یک سطحی کامپوزیت۹۵۰.۰۰۰ تومان
ترمیم دو سطحی کامپوزیت۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ترمیم سه سطحی کامپوزیت۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
ترمیم بیلدآپ سطحی کامپوزیت۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ترمیم زیبای ۲.۷۰۰.۰۰۰ الی ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تعرفه درمان ریشه

نوع درمان ریشهقیمت درمان ریشه
درمان ریشه یک کانال دندان همراه با ترمیم۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
درمان ریشه دو کانال دندان همراه با ترمیم۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
درمان ریشه سه کانال دندان همراه با ترمیم۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
درمان ریشه چهار کانال دندان همراه با ترمیم۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
درمان ریشه دندان عقل همراه با ترمیم۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تعرفه درمان مجدد ریشه

نوع درمان مجدد ریشهقیمت درمان مجدد ریشه
درمان مجدد ریشه یک کانال دندان همراه با ترمیم۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
درمان مجدد ریشه دو کانال دندان همراه با ترمیم۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
درمان مجدد ریشه سه کانال دندان همراه با ترمیم۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
درمان مجدد ریشه چهار کانال دندان همراه با ترمیم۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تعرفه دندانپزشکی اطفال

خدمات دندانپزشکی اطفالتعرفه خدمات دندانپزشکی اطفال
فیشور سیلانت هر دندان۶۰۰.۰۰۰ تومان
فلوراید تراپی هر فک۵۰۰.۰۰۰ تومان
پالپوتومی دندان شیری۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ترمیم دندان شیری۸۰۰.۰۰۰ تومان
کشیدن دندان شیری۳۰۰.۰۰۰ تومان

تعرفه پروتز دندان

نوع پروتز دندانقیمت پروتز دندان
پروتز کامل هر دو فک۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک۱۰.۰۰۰.۰۰۰ الی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پروتز پارسیل اکریلی هر فک۸.۰۰۰.۰۰۰ الی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
فیلیپر هر دندان۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
روکش فلزی PFM۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
روکش دندان زیرکونیا۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تعرفه ترمیم دندان

نوع ترمیم دندانقیمت ترمیم دندان
ترمیم دو سطحی آمالگام۸۵۰.۰۰۰ تومان
ترمیم سه سطحی آمالگام۹۰۰.۰۰۰ تومان
ترمیم بیلدآپ آمالگام۹۵۰.۰۰۰ تومان
ترمیم یک سطحی کامپوزیت۹۵۰.۰۰۰ تومان
ترمیم دو سطحی کامپوزیت۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ترمیم سه سطحی کامپوزیت۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
ترمیم بیلدآپ سطحی کامپوزیت۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تعرفه ارتودنسی دندان

خدمات ارتودنسیقیمت
ارتودنسی ثابت از ۳۰میلیون
ارتودنسی متحرکاز ۱۲میلیون

تعرفه جراحی دندان

نوع خدمات جراحی دندانقیمت جراحی دندان
جراحی نسج سخت۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
جراحی نسج نرم۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
جراحی دندان تخصصی۲.۵۰۰.۰۰۰ الی ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
درناژ آبسه۳۰۰.۰۰۰ تومان
سینوس لیفت۴.۵۰۰.۰۰۰ الی ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پودر استخوان و ممبرین۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
کشیدن دندان قدامی۵۰۰.۰۰۰ تومان
کشیدن دندان خلفی۶۰۰.۰۰۰ تومان
کشیدن دندان عقل بدون جراحی۹۰۰.۰۰۰ تومان